Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

صادرات کالاهای تجاری در حجم انبوه

امروزه و با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و اختلاف فاهش بین ارزش پول ملی با دیگر کشور ها شرایط مناسبی جهت صادرات محوصلات و کالاها به دیگر کشورها بوجود آمده است که بازرگانان و تجار می توانند از این فرصت خوب به وجود آمده استفاده است. صادرات کالا یکی دیگر از…

ترخیص مواد شیمیایی از گمرکترخیص مواد شیمیایی از گمرک

ترخیص مواد شیمیایی از گمرک

واردات مواد شیمیایی و ترخیص مواد شیمیایی از گمرک یکی از بیشترین محصولات و کالاهای وارداتی به کشور ما می باشد. این مواد دارای تنوع بسیار گسترده ای هستند و در کارخانه های تولیدی گوناگونی کاربرد دارند.واردات , حمل و ترخیص مواد شیمیایی کاری تخصصی است که ...
ترخیص تجهیزات نیروگاهیترخیص تجهیزات نیروگاهی

ترخیص تجهیزات نیروگاهی

واردات تجهیزات نیروگاهی و صنعتی یکی از مواردی است که سالیانه به حجم زیاد و رقم های بسیار بالا در کشور انجام می گردد و جالب است که بدانید بخش زیادی از این تجهیزات صنعتی و نیروگاهی مربوط به کارخانجات و صنایع در زمان ترخیص از گمرک به مشکلاتی زیادی بر می خورند.