انجام خدمات ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش کالا چیست؟

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای این که بتوانند از سایر کشور ها کالایی را وارد کشور ایران نمایند، موظف به ثبت سفارش کالا هستند. مجوز ثبت سفارش توسط سازمان توسعه و تجارت صادر شده و وارد کنندگان پس از دریافت مجوز ثبت سفارش می توانند برای واردات کالاهای مورد نظر خود به داخل کشور اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد که مجوز ثبت سفارش یک کد 8 رقمی می‌باشد.

​​​​​​​ثبت سفارش کالا وارداتی و صادراتی در سامانه توسعه و تجارت کشور ، ابتدایی ترین مرحله در فرآیند تجارت جهانی است. این سامانه به شما اجازه می دهد که با دقت و هماهنگی لازم، اطلاعات موردنیاز برای صادرات و واردات کالاهای خود را مدیریت کنید. با ثبت سفارش صحیح و دقیق در این سامانه، می توانید فرآیند گمرکی، حمل و نقل و ارسال کالاهای خود را به صورت موثرتری دنبال کنید. ما روند ثبت کردن سفارش را در عین دقت و سرعت هزینه ثبت سفارش کالا کم انجام داده و در تمامی مراحل ثبت سفارش واردات کالا و صادرات کالا همراه شما هستیم

از این پس تمام واردکنندگان با خیالی اسوده میتوانند تمامی مراحا لنجام کارهای ثبت سفارش کالاهای خود را به ما بسپارند و با خیالی اسوده به گسترش بیزینس خود رسیدگی کنند.