بازرسی مبدا

بازرسی در ارتباط با واردات کالا
 
بازرسی در ارتباط با واردات کالا، به منظور کسب اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی، بارگیری و حمل نقل کالا در مبدأ انجام می شود. البته این نوع از بازرسی کالا قبل از عقد هرگونه قرارداری جهت واردات و صادرات صورت می گیرد.
از مهم ترین ویژگی های این نوع از گواهینامه در ارتباط با واردات کالا این است که تمامی مراحل از جمله فرآیند ساخت، اجرای بازرسی کنترل کیفی، کیفیت، کیمت، بسته بندی و … مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است بازرسی در ارتباط با صادرات کالا نیز با شرایط مشابه وجود دارد.
 
ارتباط با کارشناسان مشاور
برای ارتباط با کارشناسان مشاور مجموعه بزرگ شرکت اچ پی ال اکسپرس و دریافت مشاوره تخصصی  پیرامون بازرسی و استاندارد کالا و همینطور ترخیص کالا با کارشناسان بخش بازرسی مبدا در ارتباط باشید.
​​​​​​​